กรวยน้ำ,ชุดดักกลิ่น,ตัวกรอง (Cup Sink,Bottle Trap,Drainer)
ชื่อสินค้า : กรวยน้ำ,ชุดดักกลิ่น,ตัวกรอง (Cup Sink,Bottle Trap,Drainer)
รายละเอียด :

      1. กรวยน้ำ (Cup sink)

          เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOF วัสดุเป็นโพลีโพรพิลีน (PP) สีดำ 100% มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี

      2. ชุดดักกลิ่น (Bottle trap)

          เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOF วัสดุเป็นโพลีโพรพิลีน (PP) สีดำ 100% มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี

      3. ตัวกรอง (Drainer)

          เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOF วัสดุเป็นโพลีโพรพิลีน (PP) สีดำ 100% มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี