ที่แขวนเครื่องแก้ว (Pegboard)
ชื่อสินค้า : ที่แขวนเครื่องแก้ว (Pegboard)