ตู้แขวนลอยติดผนัง (Hanging Cabinet)
ชื่อสินค้า : ตู้แขวนลอยติดผนัง (Hanging Cabinet)
รายละเอียด :

ตู้แขวนลอยติดผนัง

          หน้าบานสามารถเลือกได้ 4 แบบ

  • หน้าบานกระจก แบบบานเปิด
  • หน้าบานกระจก แบบบานเลื่อน
  • หน้าบานทึบ แบบบานเปิด
  • หน้าบานทึบ แบบบานเลื่อน