แขนดูดควัน (Arm Hood)
ชื่อสินค้า : แขนดูดควัน (Arm Hood)
รายละเอียด :

แขนดูดควัน (Arm Hood)

  • เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOF ใช้ดูดไอสารเคมีแบบเฉพาะจุด
  • ท่อดูดผลิตจาก PP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ความยาวสูงสุดของท่อเมื่อยืดออก 1600 มม.
  • Cup Hood ผลิตจาก PP เส้นผ่านศูนย์กลาง 375 มม.
  • มี Damper สำหรับควบคุมปริมาณลม