แขนดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Arm Hood & Arm Hood)