บริษัท เวลล์ ดัน เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ

ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการ ตู้ดูดไอสารเคมี ชุดกำจัดไอสารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ ภายใต้แบรนด์ WELL LAB

Well Done Engineering Co., Ltd.

has developed various products and projects. We can design in diferent functions for laboratory engineering products & fume hood with wet scrubber or activated carbon. WELL LAB